Bilance šesti let práce senátora (2006 – 2012)

Obce skutečně dostanou přidáno

Jsem velmi rád, že Senát velkou většinou hlasů schválil v srpnu 2012 vládní návrh zákona o rozpočtovém určení daní. Nové rozpočtové určení daní je dobrou zprávou také pro obce a města na Litoměřicku, Roudnicku a Slánsku, neboť drtivá většina z nich si vesměs vylepší rozpočtové příjmy, někdy i velmi výrazně. Spravedlivější rozdělování výnosů z daní vybíraných státem bylo tím, po čem dlouho volali nejen zástupci obcí a měst. Tento akt byl také jedním z mých předvolebních závazků z roku 2006 a těší mě, že se jej naší vládě podařilo prosadit. Starostové už nebudou muset leštit kliky kvůli dotacím na ministerstvech, obce dostanou peníze přímo. Změna je jednoznačně také významným krokem v boji proti korupci.

Není to však jediný úspěch. Po šesti letech mé práce senátora přichází čas na hlubší bilanci. Společně s Vámi, zástupci měst a obcí, neziskových organizací, sdružení a dalších subjektů, se podařila zrealizovat řada projektů. Za spolupráci, která byla v mnoha ohledech náročná, ale ve výsledku pro region velmi prospěšná, Vám tímto děkuji. Věřím, že se v budoucnosti zase někde setkáme.

Alexandr Vondra, váš senátor (2006 – 2012)

_

Litoměřicko

Společně jsme dokázali:


 • podpořit litoměřický geotermální projekt přijetím zákona o obnovitelných zdrojích  energie
 • bezúplatně převést páteřní komunikaci v kasárnách Pod Radobýlem na město Litoměřice
 • bezúplatně převést majetek nemocnice ze státu na město Litoměřice
 • opravit litoměřický skatepark
 • získat dotaci na přístavbu kulturního domu s bowlingovou dráhou v Travčicích
 • Litoměřice: odhalit Myslbekovu sochu K.H.Máchy na Mostné hoře (vlevo), bronzovou pamětní desky na památku obětí nedemokratických režimů v podloubí radnice a bustu Václava Havla v novém parku
 • založit Destinační agenturu České středohoří se sídlem v Litoměřicích, která bude systematicky rozvíjet cestovní ruch nejen na Litoměřicku
 • pomoci hokejovému klubu při shánění sponzorů, bez nichž by se v Litoměřicích nehrála první liga
 • finančně podpořit Sdružení pro obnovu památek Úštěcka v počátcích jeho činnosti
 • pomoci úštěckému hradu získat dotaci na rekonstrukci z Norských fondů
 • finančně podpořit Klokánek, Diakonii ČCE, Hospic sv. Štěpána, pedagogickou školu, mateřské centrum Klubíčko, Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých, Hasičský záchranný sbor, Biskupství litoměřické apod.
 • finančně podpořit konání kulturních akcí, jako je  litoměřický filmový  festival, Žernosecké vinobraní, vánoční koncert ve Staňkovicích, Litoměřický kořen, oslavy 10. výročí Zdravého města Litoměřice, fotografická  soutěž Život a cestovní ruch v Českém středohoří, pěvecký sbor Puellae cantantes apod.
 • finančně podpořit sportovní organizace, jako je  litoměřický fotbalový klub, Funky dangers,  Sportovní klub gymnastiky a trampolín
 • zorganizovat a uhradit konání výstavy Dílny ručního papíru v reprezentativních prostorách Senátu a cesty studentů litoměřického gymnázia do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku  (foto vlevo)
 • získat dotace na rekonstrukci objektu poskytujícího zázemí ploskovickým sportovcům

 

Roudnicko a Štětsko

Sportovní centrum v Račicích má za sebou šest let rozvoje

Areál sportovního centra v Račicích se dynamicky rozvíjí. Velkou zásluhu nese Alexandr Vondra, který se k této podpoře zavázal před šesti lety v případě, že bude zvolen senátorem. Během období 2006-2012 se s podporou Alexandra Vondry realizovala dostavba areálu,  zahrnující generální opravu tribuny, přepojení kanalizace v areálu na novou čističku odpadních vod v Račicích, stavbu budovy na vážení lodí, stavbu několika dalších objektů  pro zázemí a tréninky a nový asfaltový povrch na silnici v areálu.  Zcela po zásluze se proto v letech 2006 – 2012 uskutečnilo právě pod jeho záštitou  několik významných mezinárodní závodů.

Jako ředitel areálu Sportovního centra Račice mohu konstatovat, že senátor Alexandr Vondra svůj závazek z volebního programu na období 2006-2012 vysoko překročil.

 Zdeněk Pecka,  ředitel areálu Sportovního centra v Račicích

Společně jsme dále na Roudnicku a Štětsku dokázali:

 • uchránit jednotku štětských profesionálních hasičů před zrušením
 • postavit multifunkční hřiště ve Mšeném – lázních (foto vlevo)
 • zajistit rekonstrukci Základní školy ve Mšeném – lázních
 • podnítit zájem rodu Lobkowiczů a státních institucí o oživení roudnického  zámku
 • získat dotaci pro o.s. Perspektiva na přechod vytápění roudnického klubu seniorů na ekologické
 • pomoci Hoštce při vyřízení žádosti  o prominutí odvodu za porušení rozpočtové  kázně z důvodu tvrdosti zákona
 • odvrátit hrozbu penále za pozdní vyúčtování  stavby domu s pečovatelskou službou v Polepech
 • finančně podpořit konání roudnických farmářských trhů, Straškovského korbelu, Beřkovického jara, Mistrovství republiky v tancích v Roudnici n.L.,  Festivalu dechových orchestrů ve Štětí, Festivalu mažoretek ve Straškově, oslav založení TJ Sokol a FK Straškov, oslav beřkovické základní školy, provoz roudnického o.s. Matýsek, roudnické MŠ Sluníčko, mateřského klubu v Hoštce, Svazu tělesně postižených ve Štětí, o.s. Taneční život Štětí, vydat brožuru o historii Mšených-lázní  atd.
 • pomoci při zajištění sponzorů na organizaci Memorial air show

 

Lovosicko

„Milešovka, nejvyšší hora Českého středohoří, se konečně rozvíjí. Díky iniciativě senátora Alexandra Vondry se podařilo zlomit několik let trvající odmítavý přístup Ministerstva obrany. Po deseti letech jednání nám v loňském roce pronajalo za přijatelnou cenu část objektu, který historicky sloužil jako turistická ubytovna, ale postupem času jej začala využívat pouze armáda. Turistům, kteří přicházeli na horu, tak chybělo potřebné zázemí. V roce 2012 obec  získala krajskou dotaci ve výši 3,7 milionu korun, díky které turistům představí modernizované zázemí, kde nebude chybět občerstvení, informační centrum, vyhlídková terasa a sociální zázemí. Pro rozvoj turistického ruchu na Milešovce je tento krok, na jehož počátku stál právě Alexandr Vondra, velmi významný. Tímto mu děkuji za spolupráci.“

Jiří Skalický, starosta Velemína

 

Dále jsme na Lovosicku dokázali:

 • postavit podchod Beseda v Lovosicích (vpravo)
 • aktivně prosazovat společně se starosty obcí dostavbu dálnice D8 (úsek nad Vchynicemi byl letos otevřen)
 • postavit multifunkční dětské hřiště v Třebenicích (foto)
 • postavit multifunkční sportovní hřiště u ZŠ A. Baráka v Lovosicích
 • prosadit záměr vybudování účelové komunikace z kamenolomu Dobkovičky
 • finančně podpořit provoz mateřského klubu Mozaika, sportovní hry mentálně postižených sportovců v Opárenském údolí, Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých, vydání publikace Anny Staré „Životy hudbě zasvěcené“ o nejslavnějších muzikantech Litoměřicka
 • obnovit provoz lovosické kuželkárny

 

Slánsko

Boj o přežití vyhrává slánská nemocnice i díky senátorovi

Za úspěšnou pomoc při záchraně Nemocnice Slaný poděkoval její ředitel Jiří Šimák senátorovi Alexandru Vondrovi. „Patří vám velké poděkování za iniciativu, která přinesla hmatatelné výsledky,“ konstatoval ředitel na adresu senátora, který v pondělí 20. srpna navštívil zdravotnické zařízení v doprovodu starosty Slaného Iva Rubíka.

  Záchrana slánské nemocnice probíhala za pomoci senátora ve třech vlnách již od roku 2007. Vážná situace nastala v době, kdy měly být zrušeny dva primariáty, a to  porodnicko-gynekologické a dětské oddělení. Svou negativní úlohu sehrál i bývalý hejtman Středočeského kraje David Rath. Společným úsilím senátora Vondry, starosty Rubíka a ředitele Šimáka se však slánská nemocnice snahám o okleštění provozu ubránila. Na dalších pět let již má uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

NE hledání ložisek černého uhlí na Slánsku

Na Slánsku se v posledních měsících objevily snahy australské společnosti o zahájení průzkumu ložisek uhlí, související s možností těžby černého uhlí metodou zplynování. Společným úsilím senátora Alexandra Vondry, starosty Iva Rubíka a  starostů dotčených obcí se podařilo tyto nežádoucí aktivity zastavit. Stanovisko Ministerstva životního prostředí nakonec bylo negativní.  Obavy zhruba třech tisícovek signatářů petice z možného poškození zdrojů pitné vody a poškození životního prostředí na Slánsku tak byly vyslyšeny. „Jsem připraven tuto problematiku sledovat i nadále a vyvíjet tlak, aby ministerstvo v případě dalšího rozhodování v této věci postupovalo obdobným způsobem i v případném rozkladovém řízení,“ ujišťuje  senátor Vondra.

Dále jsme na Slánsku společně dokázali:

 • postavit multifunkční sportovní hřiště u 3. ZŠ ve Slaném
 • vybudovat novou policejní služebnu ve Zlonicích a zavést  kamerový systém
 • finančně podpořit Slánské jazzové dny, literární festival pro mládež organizovaný DDM Slaný, publikace vydávané společností PATRIA a slánskou knihovnou
 • zakoupit sportovní soupravy mladým basketbalistům při ZŠ Rabasova Slaný, sportovní pomůcky pro TJ Sokol Slaný (foto vlevo)
 • přispět na nákup odlehčených branek pro malé slánské fotbalisty a basketbalových košů pro sportovní areál ZŠ Rabasova
 • spolufinancovat opravy křížku pod Božím hrobem ve Slaném
 • pomoci při pořízení vybavení slánského K-klubu pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněných rodin
 • finančně podpořit organizaci dětských dnů ve Zlonicích, v Dřínově apod.

 

Terezín

Stav terezínské silnice  ohrožoval zdraví lidí

Doprava v Terezíně je již několik týdnů regulována semafory. Nestabilita pevnostního systému, narušeného vlivem těžké techniky a povodněmi roku 2002, ovlivnila technický stav hlavní průtahové silnice městem takovým způsobem, že byl vydán havarijní výměr. Dva roky jsem marně sháněla zhruba 25 milionů korun na její rekonstrukci, protože rozpočet Terezína na tak finančně náročnou akci nestačí. Šlo přitom o lidské životy. Způsob řešení se našel až poté, co začal problém aktivně řešit senátor Alexandr Vondra. Nejen za tuto pomoc mu děkujeme.

 Růžena Čechová, starostka Terezína

Společně jsme v Terezíně dokázali:

 • získat na jeho oživení půl miliardy z Integrovaného operačního programu
 • zahájit realizaci protipovodňových opatření
 • zahájit budování dělostřeleckého muzea v rekonstruovaném objektu Kavalír II.
 • pomoci při rozjezdu vysoké školy
 • každoročně  z Nadačního fondu Kalich finančně podpořit Josefínské slavnosti, podpořit provoz Galerie křišťálových dotyků, organizaci Závodu míru juniorů apod.