Nadační fond Kalich

_

Nadační fond Kalich, který v roce 2006 založil Alexandr Vondra, má za sebou šest let existence. Za dobu své činnosti rozdělili členové správní rady na Litoměřicku, Roudnicku a Slánsku téměř dva miliony korun.

Podpořena byla zhruba stovka subjektů. A to v souladu s posláním fondu, kterým je: podpora spolkové činnosti, místních  tradic, kulturního a společenského života litoměřického, roudnického a slánského regionu. 

_

A. Vondra s Jiřím Otradovcem a Tomášem RotbaueremPublikační činnost 

I zásluhou NF Kalichu vyšla v průběhu posledních šesti let řada publikací připomínajících historii regionu, a to v Lovosicích, ve Slaném, v Třebenicích a v dalších městech a obcích. Vůbec prvně byly zásluhou Kalichu a autorky Evy Břeňové zaznamenány události sametové revoluce, které vyšly pod titulem Sametová revoluce a počátky OF na Litoměřicku, mimo jiné i s rozhovorem s Václavem Havlem. Poslední publikace podpořená Kalichem byla věnována židovským obětem holocaustu z Třebenicka. Na snímku A.Vondra společně s autory – Jiřím Otradovcem a Tomášem Rotbauerem při křtu knihy.

me

zera

Společná fotografie studentů s europoslancem J. Zahradilem v budově EP ve ŠtrasburkuPodpora vzdělanosti

Jako náruživý čtenář si Alexandr Vondra cení  faktu, že Kalich pomáhá i v rozvoji vzdělanosti nejmladší generace. I z tohoto důvodu fond podpořil organizaci literárního festivalu pro mládež ve Slaném, i  proto letos na jaře zorganizoval poznávací cestu studentů litoměřického gymnázia do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku.

_

_

A. Vondra se starostou Straškova Janem Bartoněm a zpěvákem Janem VyčítalemPodpora kulturních akcí

Některé akce obzvláště kulturního charakteru podporuje fond již tradičně. Jednoduše proto, že si to svou kvalitou a úrovní, stejně jako významem pro region zaslouží. Řada z nich, například Libochovické divadelní léto, Josefínské slavnosti v Terezíně, Žernosecké vinobraní, vánoční koncert ve Staňkovicích, litoměřický filmový festival nebo Slánské jazzové dny, by se přitom bez pomoci sponzorů neobešly. „Proto jsem rád, že i díky Kalichu mají tyto smysluplné akce šanci na život,“  uvedl předseda správní rady fondu Alexandr Vondra. Na snímku se starostou Straškova Janem Bartoněm a zpěvákem Janem Vyčítalem na jednom ze Straškovských korbelů.

_

A. Vondra se spolu se starostou Slaného Ivo Rubíkem vítá s malými slánskými fotbalisty, kterým Kalich přispěl na nákup odlehčených fotbalových branek

Podpora sportu

Senátor Vondra je velkým sportovním fanouškem, obzvláště fotbalu, ačkoliv sám, jak přiznává, hraje pouze golf. I díky jeho pomoci při shánění sponzorů se může v Litoměřicích hrát první liga nebo v Roudnici nad Labem konat Memorial air show. I díky jeho pomoci proběhly oslavy 90 let litoměřického fotbalu. Prostřednictvím Kalichu však podporuje i menší obce. Například oslavy založení TJ Sokol ve Straškově. Obyvatelům  Kololeče, která je místní částí Třebenic, pak zakoupil stůl na stolní tenis. Na snímku se starostou Slaného Ivo Rubíkem se vítá s malými slánskými fotbalisty, kterým Kalich přispěl na nákup odlehčených fotbalových branek.

_

Z panelové diskuse s guvernérem ČNB M. Singerem

_

Panelové diskuse na aktuální témata

Ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Litoměřicích pořádal každoročně NF Kalich  panelové diskuse na aktuální témata. V prosinci loňského roku například přijel do Litoměřic diskutovat s podnikateli a starosty obcí guvernér České národní banky Miroslav  Singr. Tématem byl ekonomický vývoj v České republice (viz foto).

_

_

Vítek Novák se svou maminkouCharitativní činnost 

Kalich nezapomíná ani na charitu. Finančně podpořil Dětský domov ve Slaném a již několik let podporuje i litoměřický Klokánek. Vánoční dárek v podobě notebooku dostaly o loňských Vánocích nejen děti z Klokánku, ale i zdravotně handicapovaný Vítek Novák, žák libochovické základní školy, pro něhož se stal vítaným pomocníkem při školní výuce (na snímku se svou maminkou). Pomoc v nouzi nabídl i Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích, na jehož podporu pořádá 5. září na Dómském náměstí charitativní koncert skupiny Hradišťan. Celý výtěžek ze vstupného předá senátor Vondra Pavlovi Česalovi, řediteli zařízení, jež umožňuje nevyléčitelně nemocným lidem důstojný konec života.

_

A. Vondra s litoměřickým starostou L. Chlupáčem před pamětní deskou v podloubí litoměřické radnice

Bronzová pamětní deska v podloubí litoměřické radnice

O tom, že práce Kalichu má v regionu své opodstatnění, se mohli přesvědčit i lidé, kteří přišli v souvislosti s úmrtím Václava Havla uctít jeho památku k bronzové pamětní desce umístěné v podloubí litoměřické radnice. Instalovat ji před třemi lety na památku obětí válek a totalitních režimů nechal u příležitosti 20. výročí sametové revoluce právě Nadační fond Kalich a město Litoměřice.

________________________________________________________________

_

_

Z odhalení kopie Myslbekovy sochy K. H. MáchyKopie Myslbekovy sochy K. H. Máchy byla odhalena na úpatí Mostné hory 

Obdobnou spolupráci si oba subjekty v čele s Alexandrem Vondrou a starostou Ladislavem Chlupáčem zopakovaly i v roce 2010, kdy společně s jednatelem občanského sdružení Salva Guarda Janem Grimmem odhalili Myslbekovu sochu Karla Hynka Máchy na Mostné hoře.  O rok později předvedli pražskému primátorovi Bohuslavu Svobodovi, že Litoměřice získaly bronzový odlitek sochy, která sem historicky patří.

_

_

Akademická sochařka Alžběta Kumstátová z Litoměřic - autorka busty V. HavlaV říjnu bude odhalena i busta Václava Havla

Do třetice všeho dobrého. NF Kalich navázal na úspěšnou spolupráci s městem Litoměřice i v letošním roce. Společně hodlají 8. října ve 14 hodin odhalit v Parku Václava Havla (U Hvězdárny) bustu prvního českého prezidenta. Účast přislíbila i Dagmar Havlová. S jejím dokončením finišuje právě v těchto dnech mladá akademická sochařka Alžběta Kumstátová z Litoměřic.

_

_

PODĚKOVÁNÍ

NF Kalich vykazuje minimální provozní náklady. Je tomu tak i proto, že členové správní rady pracují bez nároku na honorář. Poděkovat bych proto chtěl starostovi Slaného Ivo Rubíkovi, litoměřickému radnímu Pavlovi Kejřovi, starostovi Mšených -lázní Josefu Bížovi, bývalému starostovi Roudnice nad Labem Zdeňku Kubínkovi, revizorovi Kalichu Jiřímu Hakovi a Evě Břeňové, která činnost fondu manažersky zajišťuje. V neposlední řadě i obětavým dárcům, bez jejichž pomoci by práce Kalichu nebyla možná.  

                                                                           

_
_

Alexandr Vondra, předseda správní rady

_

Výroční zpráva Nadačního fondu Kalich 2010 [2MB;pdf]

Výroční zpráva Nadačního fondu Kalich 2009 [2,1MB;pdf]

Výroční zpráva Nadačního fondu Kalich 2008 [1,2MB;pdf]

Výroční zpráva Nadačního fondu Kalich za rok 2006 [3MB;pdf]

Výroční zpráva Nadačního fondu Kalich za rok 2007 [2,2MB;pdf], přílohy: Zpráva revizoraRozvaha

_

Nadační fond Kalich byl zřízen zakladatelem RNDr. Alexandrem Vondrou dne 18. 5. 2006 a na základě rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. 6. 2006 je zapsán v příslušném nadačním rejstříku.
 
Účelem a cílem fondu je:
  • Podpora spolkové činnosti, místních tradic, kulturního a společenského života na Litoměřicku, Podřipsku a Slánsku.
  • Pořádání veřejných sbírek na ochranu a obnovu kulturního dědictví a na podporu humanitárně-charitativní činnosti.
  • Publikační činnost, pořádání seminářů a konferencí, kulturních a společenských benefičních akcí zaměřených na ochranu a obnovu kulturního dědictví, rozvoje venkova a na podporu humanitárně charitativní činnosti.
  • Podpora vzdělávání mladých lidí včetně studijních pobytů a stipendií.
Fond je nezávislou, nevládní, nevýdělečnou organizací. Veškeré prostředky, které získá, ať již vlastní činností, nebo jako podpory a dary od třetích osob, využije pouze pro naplnění svého účelu. Příspěvky z nadačního Fondu lze poskytovat pouze v souladu s účelem a cílem nadačního fondu. O jejich poskytnutí rozhoduje správní rada nadačního Fondu.
 
Sídlo fondu: Velká krajská 2, 412 01 Litoměřice
Číslo účtu: 886522309/0800, vedený u České spořitelny