Napravování dlouho neřešeného stavu

Společná fotografie těch, kteří v pátek 16. listopadu 2012 převzali za svou protikomunistickou činnost osvědčení

Společná fotografie těch, kteří v pátek 16. listopadu 2012 převzali za svou protikomunistickou činnost osvědčení

U příležitosti prvního výročí účinnosti Zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu předal ministr obrany Alexandr Vondra osvědčení dalším účastníkům odboje a odporu proti komunismu.

V pátek 16. listopadu 2012 převzalo osvědčení, pamětní dekrety ministra obrany a odznaky dvacet účastníků odboje. Tímto se prakticky dočkali určité satisfakce. Mnohdy i za to, že rozhodně vyjádřili svůj postoj ke státnímu zřízení komunistického režimu. Trpěli dlouhá léta v žalářích. Mnozí z nich poznali na vlastní kůži, jaké to je, když se znelíbí těm, kteří se dostali k moci po únoru 1948, kdy jim byly kladeny všemožné překážky, nebo byl jim i jejich blízkým ztrpčován soukromý život.

Na základě paragrafu 6 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu byla osvědčení, pamětní dekrety ministra obrany a odznaky uděleny lidem, kteří byli vesměs odsouzení komunistickým režimem nejen za vědomé porušování zákonů režimu, s nímž zásadně nesouhlasili, ale také za osobní statečnost.

Statistika obětí komunistické zvůle v Československu je neúprosná. Mluví o více než dvou stech tisících odsouzených. Čtyři a půl tisíce lidí zemřelo za nejasných okolností ve věznicích, dvě stě čtyřicet osm jich bylo popraveno, tři sta dvacet sedm zahynulo na ostnatých drátech při pokusu o útěk na Západ.

„Napravili jsme dlouho neřešený stav a hrdinům třetího odboje jsou konečně po téměř dvaceti letech po právu předávána zasloužená ocenění,“ to bylo motto pátečního slavnostního předávání na Ministerstvu obrany ČR v Praze.

Ministr Alexandr Vondra v úvodu tiskové konference, která slavnostnímu předávání ocenění předcházela, shrnul důležitost tématu dneška a existence zákona o třetím odboji. Zdůraznil pečlivost, s kterou jsou žádosti vyřizovány jeho podřízenými a připomněl fakt, že jen jedno jediné z dosavadních jednasedmdesáti odvolání, bylo po opětovném přezkoumání Etickou komisí, změněno. Přičemž na ministerstvo bylo dosud doručeno celkem 3 714 žádostí.

Nejvíce osvědčení, a to 125, bylo vydáno za odbojovou činnost v 50. letech. Průměrná doba trvání do vydání prvoinstančního rozhodnutí činí 233 dní a průměrný počet vydaných osvědčení měsíčně představuje číslo 28. Dosud bylo vyplaceno celkem 15,2 mil. Kč a pozůstalým bylo vyplaceno celkem 900 tisíc korun.

Náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata poté rozvedl statistiku, kterou před ním představil ministr Vondra a podtrhl složitost celého procesu. Tedy posuzování, typy jednotlivých rozhodnutí, a samotný akt vydávání osvědčení.

Uvedl, že se mezi zainteresovanými stranami při řešení problematiky vydávání osvědčení rozvinula nebývalá spolupráce.

Historická rovina a souvislosti při naplňování zákona, jakožto mapování naší moderní historie bylo doménou vystoupení plukovníka Eduarda Stehlíka, který působí ve funkci prvního náměstka ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů.

Zároveň podtrhl fakt, že se při naplňování litery zákona daří odhalovat odbojové skupiny, o nichž mnohdy neměli historici ani tušení. Cennost spočívá v tom, že lze ještě hovořit s pamětníky těch událostí, které ústav přezkoumává.

„Tento zákon nám konečně umožňuje splatit velký dluh, který máme k těm, kdo se totalitě postavili a svou statečností při obhajobě svobody a demokracie mohou být příkladem nejen pro nás, ale i budoucí generace,“ řekl v projevu k zúčastněným ministra Alexandr Vondra a pokračoval: „Hlavní tíha vyřizování jednotlivých žádostí a vydávání osvědčení příslušníkům odboje ležela a leží samozřejmě na ministerstvu obrany, které však spolupracuje a musí spolupracovat s řadou dalších institucí, jenž jsou mu v tomto náročném úkolu nápomocni.“

Zdroj: www.army.cz