Myslbekova socha Máchy zkrášlila Litoměřice

Stalo se tak i zásluhou senátora Alexandra Vondry

Více než tisícovka lidí se v neděli 21. listopadu sešla na úpatí Mostné hory v Litoměřicích, aby se stala svědkem odhalení sochy zakladatele moderní české poezie, významného představitele českého romantismu Karla Hynka Máchy, jehož životní pouť skončila v pouhých 26 letech právě v tomto městě.
Litoměřičané tak dokázali, že jsou opravdovými patrioty města. Vyslyšeli výzvy jednatele občanského sdružení Salva Guarda Jana Grimma, starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče a senátora Alexandra Vondry, aby se zapojili do veřejné sbírky na pořízení bronzového odlitku slavného Myslbekova díla.

Ač byli k tomuto počinu v počáteční fázi mnozí skeptičtí, sbírka byla korunována úspěchem. K 21. listopadu bylo na jejím kontě již 870 tisíc korun. Dalších 180 tisíc korun přijde na účet po prodeji bronzové sochy Stalina, která již několik let leží bez povšimnutí v areálu technických služeb. O koupi projevili zájem čtyři lidé. Radní města souhlasili s nejvyšší nabídkou, tedy 178 tisíci korunami, které je ochoten zaplatit soukromý sběratel z Plzně. Na odlití Myslbekova díla, což slévárenská dílna z Horní Kalné v Krkonoších považovala za prestižní záležitost, přitom byl potřeba milion korun.

Historická křivda
byla napravena

„Slévárenská dfirma HVH odvedla v neuvěřitelně krátké době jednoho měsíce a dvanácti dnů opravdu mistrovské dílo. Mácha v Litoměřicích je naprosto stejný jako Mácha na Petříně,“ pochválil výsledek Jan Grimm, jenž je autorem myšlenky vrátit Myslbekovo dílo do Litoměřic a kterou hned v úvodu podpořil Alexandr Vondra. Podle dochovaných historických pramenů jej totiž významný český sochař tvořil před sto lety, u příležitosti oslav 100. výročí básníkova narození, právě pro Litoměřice. Protože však bylo velmi zdařilé, rozhodli představitelé českého spolku Svatobor v čele s Aloisem Jiráskem o tom, že zůstane Praze. Do Litoměřic měl později jít jeho odlitek. K tomu však již nikdy nedošlo. Historická křivda tak byla napravena až nyní, po dalších sto letech, a to úsilím místních obyvatel.
Odlévání sochy do formy, jež je majetkem Národní galerie, probíhalo za jejího dozoru, a to po částech. „Dílo se skládá ze šestnácti dílů. Ve výsledné podobě měří 2,60 metru a váží 545 kilogramů,“ uvedl technické parametry spolumajitel slévárenské firmy HVH Jan Horák, který společně s kolegy zajišťoval i její následný převoz do Litoměřic.

Příjezd do města
byl velkolepý

Příjezd sochy do Litoměřic byl velkolepý a netradiční. Ze slévárenské dílny se vydala ve čtvrtek 18. listopadu za pochmurného deštivého počasí do Litoměřic. Běžně se takto významná díla vozí v leže na korbě nákladního auta a zabalená. Vzhledem k tomu, že o něm natáčí Josef Abrhám ml. dokumentární film, jelo upevněno několika popruhy ve vztyčené poloze. A to úmyslně krajem Máchovi důvěrně známým. Dokumentarista tak pořídil i záběry sochy básníka projíždějící kolem Bezdězu a Máchova jezera.
Zatímco cesta probíhala hladce, její následné usazení na žulový podstavec již bylo o poznání těžší. Silný déšť totiž ztěžoval práci jeřábu, který se s obtížemi šplhal do podmáčeného terénu Mostné hory. Záměr se však ještě týž den podařil.

Odhalení díla bylo
kulturní lahůdkou

Úsilí občanského sdružení Salva Guarda, města Litoměřice a Nadačního fondu Kalich Alexandra Vondry bylo korunováno úspěchem, jemuž přihlížela v neděli 21. listopadu na úpatí Mostné hory více než tisícovka lidí. „Tak vysokou účast jsem nečekal a mám z ní velkou radost,“ neskrýval překvapení ze zájmu obyvatel starosta Ladislav Chlupáč. „To dokazuje, že Mácha oslovuje už šestou generaci lidí,“ dodal senátor Alexandr Vondra, který společně se starostou a Janem Grimmem dílo za zvuku fanfár Podřipského žesťového kvintetu odhalil. Ve zhruba hodinovém programu vystoupil i pěvecký sbor Syrinx a promluvil generální vikář litoměřické diecéze Stanislav Přibyl, který sochu požehnal. Pomyslnou třešničkou na dortu byla recitace úryvku Máje v podání herce a moderátora Alfréda Strejčka. Na závěr přečetl Jan Grimm jména zhruba sedmi desítek dárců. Uvedeni budou v publikaci, která se o vzniku odlitku Myslbekova díla pro Litoměřice připravuje. Mnozí další však dobrovolně zůstali zahaleni pod rouškou anonymity.

Oslavy básníkova
narození vrcholily

Odhalení sochy bylo důstojnou tečkou za oslavami 200. výročí narození K.H. Máchy, které po celý rok v Litoměřicích probíhaly. Jejich organizátory byly Česká obec spisovatelů, město Litoměřice, knihovna, městská kulturní zařízení a muzeum. Vrcholily právě o předposledním listopadovém víkendu, kdy se do Salva Guardy sjelo více než šest desítek spisovatelů na konferenci, jejímž tématem bylo právě Máchovo dílo a jeho odkaz. Zahrnovaly i páteční vernisáž putovní výstavy Zázrak jménem Mácha probíhající v hotelu Salva Guarda, sobotní položení květin u básníkova hrobu na litoměřickém hřbitově nebo večerní recitaci Alfréda Strejčka v divadle.
„I když mezi námi leží dvě století, můžeme ho chápat jako svého současníka,“ konstatoval předseda České obce spisovatelů, profesor Vladimír Křivánek ve svém nikterak idealizovaném pohledu na významného českého básníka, jehož pojetí světa a života bylo tragické, ale který i přesto dokázal vyzpívat omamné kantilény života. Jak uvedl profesor, jeho dílo bylo inspirací pro následující generace českých poetů. Stovky básní jsou oslavou jeho osoby a díla. Na druhou stranu byl vášnivým, nenasytným a žárlivým milencem, mnohdy záhadnou osobností. „Pokud se dnes k Máchovi vracíme, měli bychom propojit jak jeho slavené, tak i ztajené podoby,“ dodal Vladimír Křivánek na adresu velikána českého kulturního života, který zemřel v Litoměřicích nikoli na zápal plic, jak se děti ve školách dlouho učily, ale na choleru.

VW

u sochy W

lideW

SyrinxW