Odlévání zvonů v Holandsku

Odlévání a žehnání třem zvonům pro poutní areál Navštívení Panny Marie v Horní Polici. Jména: Anna, Marie a František - na počest jeho stavitelky a největší barokní šlechtičny A.M.F. Toskanske. Dnes jsem se ho s farníky zúčastnil v holandském Astenu. Fascinují podívaná v režii elitního zvonaře Petra Rudolfa Manouška. Tradice rodinné firmy sahá až do roku 1900. Vyvlastněna komunisty, v 68 obnovena ve Zbraslavi. Po povodních 2002 prohrává souboj s českými byrokraty a přesouvá výrobu do Astenu, kde spojil síly s jedničkou v oboru - Royal Eisbouts. Elitní firma, která dělala největší zvon i pro Notre-Dame (kopie na snímku z místního muzea zvonů, které stojí za návštěvu). Žehnal náš farář Stanislav Přibyl. Série snímků se pak snaží zachytit proces výroby krok za krokem. Úchvatné. Příští rok budou zvony sloužit. Původní zničili nacisté.