Mariánská pouť v Horní Polici

Dnes mariánská pouť v Horní Polici. Zdejší barokní areál, nyní pod lešením v rekonstrukci, je zasvěcen Navštívení Panny Marie a první víkend v červenci se tu na zahradě koná tradiční pouť. Poutníci tak mají jednou ročně možnost vidět zdejší unikátní sošku Panny Marie s malým Ježíškem v bříšku. Panna Maria Gravida, tedy v naději. Sám svátek Navštívení poukazuje na setkání a vzájemné obejmutí dvou těhotných ženy, Marie a Alžběty, která byla považována za neplodnou. Setkání se odehrálo v Ein Karem, oáze v Judských horách, která je dnes na předměstí Jeruzaléma. Stojí to za návštěvu, vloni jsem tam zavítal s poutníky z Police (viz foto kostela a sousoší). Jinak u nás nejznámější umělecké ztvárnění Navštívení je možné vidět v NG od Mistra litoměřického oltáře. P. Stanislav Přibyl ve svém dnešním kázání připomněl, že svátek Navštívení začala církev slavit s podnětu pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna z roku 1386. Církev byla tehdy v krizi a hluboce rozpolcená. Symbolika objetí a podané ruky ji měla pozdvihnout. Budiž to i výzvou do dnešní doby. Možná není od věci připomenout si úryvek z asi nejkrásnějšího katolického veršovaného chvalozpěvu Magnificat, který má také původ v Navštívení: "... mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnů a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou..."