Alexandr Vondra se zúčastnil jednání EDA, s Kyprem podepsal mezivládní dohodu o spolupráci

Český a kyperský ministr obrany podepisují Dohodu

Český a kyperský ministr obrany podepisují Dohodu

Alexandr Vondra se zúčastnil jednání EDA, s Kyprem podepsal mezivládní dohodu o spolupráci

Ministr obrany Alexandr Vondra se v pondělí 19. listopadu zúčastnil v Bruselu zasedání Evropské obranné agentury, s ministrem obrany Kypru pak podepsal mezivládní dohodu o spolupráci v oblasti obrany. Kyperská republika v současné době Evropské unii předsedá.

Podpis Dohody se uskutečnil na zasedání Rady pro zahraniční věci v rámci jednání ministrů. Za vládu ČR ji signoval ministr obrany Alexandr Vondra, za Kyperskou republiku ministr obrany Demetris J. Eliades.

Dohoda o spolupráci v oblasti obrany je historicky první smlouvou, kterou ČR s touto po Maltě druhou nejmenší evropskou zemí uzavřela. Zaměřuje se jednak na oblast obranné a bezpečnostní politiky a obranného plánování, řeší také právní aspekty přípravy a působení ozbrojených sil či otázky obranného průmyslu. Dále pokrývá oblasti obranného výzkumu a technologií, vojenského vzdělávání a výcviku osob, vojenské topografie a kartografie, chemické, biologické, radiologické a jaderné obrany a také mírové, humanitární a jiné podobné operace.

Kypr je členem Evropské unie, ale jako jediný člen EU není členem NATO ani PfP (Partnerství pro mír) a má vojenské zastoupení pouze v misi EU Atalanta.

Na zasedání Evropské obranné agentury se projednávala tři hlavní témata – rozpočet EDA na rok 2013, plán práce agentury na další roky a iniciativa Pooling and Sharing.

Rozpočet EDA, který ministři na zasedání schválili, bude činit 31 miliard Euro, což je stejná částka, jako za poslední tři roky. Podle vysoké představitelky EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Catherine Asthonové bude 85 procent z této sumy věnováno na skutečné výstupy agentury – jako například studie, programy či výcvik.

Ministři obrany zemí EU také diskutovali plán práce na roky 2013 – 2015. Ten zahrnuje jednak implementaci dlouhodobých strategií EDA, aktivity vztahující se k jednotlivým projektům v rámci oblastí pro výstavbu schopností, rozvoj průmyslové politiky a dalších iniciativ.

Důležitou oblastí plánu je také sdílení schopností a nákladů – tedy Pooling and Sharing. Snahou EDA je identifikovat budoucí oblasti v této iniciativě, hledat nejvhodnější postupy, identifikovat rizika a rozvíjet možnosti zapojení průmyslu. „Díky Pooling and Sharing můžeme dosáhnout požadovaných schopností aniž bychom za ně utratili všechny peníze,“ uvedl po zasedání ministr obrany Alexandr Vondra.

Zdroj: www.army.cz